Skip to content

Ansvarserklæring

Ansvarserklæring:

 • Jeg er innforstått med at klatring på Gneis Buldring AS sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Rungne Buldr sitt lokale skjer på eget ansvar.
 • Jeg plikter til å informere Gneis Buldring AS dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.
 • Gneis Buldring AS fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Jeg forplikter meg til å sette meg inn i buldrevettplakaten og instruksene som henger inne på klatresenteret.
 • Barn under 18 år må komme i følge med voksne. Barn som oppholder seg på senteret må til enhver tid være under den ansvarlige voksenes påsyn.

Buldrevett:

 • Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg.
 • IKKE OPPHOLD DEG I FALLSONEN.
 • Fallunderlaget er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller aktivitet.
 • Husk at ikke alle faller rett ned.
 • Prøv å lande med bøyde knær for å unngå skade.
 • Vi anbefaler kontrollert nedklatring.
 • Ved ulykke ring 113.

Gneis Buldring AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.