Skip to content

Ansvarserklæring

Ved å registrere deg som bruker hos Gneis Buldring, godtar du våre brukervilkår. Disse vilkårene inneholder blant annet en ansvarsfraskrivelse og generelt regler for buldring hos oss.

Ansvarserklæring:

 • Jeg er innforstått med at klatring på Gneis Buldring sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Gneis Buldring Bergen AS og Gneis Buldring Trøndelag AS sine lokale skjer på eget ansvar.
 • Jeg plikter til å informere Gneis Buldring dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.
 • Gneis Buldring, fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Jeg forplikter meg til å sette meg inn i buldrevettplakaten og instruksene som henger inne på klatresenteret.
 • Barn under 18 år må komme i følge med voksne. Barn som oppholder seg på senteret må til enhver tid være under den

Buldrevett:

 • Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg.
 • IKKE OPPHOLD DEG I FALLSONEN.
 • Fallunderlaget er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller aktivitet.
 • Husk at ikke alle faller rett ned.
 • Prøv å lande med bøyde knær for å unngå skade.
 • Vi anbefaler kontrollert nedklatring.
 • Ved ulykke ring 113.

Gneis Buldring AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

 

Du kan lese de fullstendige brukervilkårene ved å følge denne lenken: https://gneisbuldring.no/pages/brukervilkar-for-appen-gneis-klatring