Skip to content

Brukervilkår for Gneis Klatring

Brukervilkår for Gneis Buldring: 

1. Parter:

Disse brukervilkårene ("Avtalen") er inngått mellom brukeren ("Brukeren") og Gneis Buldring AS, samt dets datterselskaper Gneis Buldring Bergen AS ("Bergen Senteret") og Gneis Buldring Trøndelag AS ("Trondheim Senteret"), heretter kollektivt referert til som Gneis Buldring.

2. Formål: Formålet med denne brukeravtalen er å definere vilkårene for brukerens bruk av senterets tjenester og fasiliteter, inkludert Gneis klatring-appen. 

3. Ansvar:

3.1 Sikkerhet: Brukeren er selv ansvarlig for sin egen sikkerhet under klatringen, og skal følge instruksjonene og sikkerhetsrutinene som er satt av Senteret. 

3.2 Aldersbegrensning: Brukeren må være minst 18 år gammel for å bruke senteret uten følge av en forelder eller verge.

3.3 Forsikring: Brukeren er ansvarlig for å ha en gyldig forsikring som dekker skader som kan oppstå under klatringen.

3.4 Ansvarsfraskrivelse: Brukeren er innforstått med at klatring på Gneis Buldring sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Gneis Buldring sitt lokale skjer på eget ansvar. Brukeren plikter til å informere Gneis Buldring dersom det oppdages feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko. Gneis Buldring fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret. Alle brukere av Gneis Buldring sine tjenester forplikter seg til å akseptere senteret sin ansvarserklæring.

3.5 Ansvarserklæring:

        Ansvarserklæring:

  • Jeg er innforstått med at klatring på Gneis Buldring sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Gneis Buldring sitt lokale skjer på eget ansvar.
  • Jeg plikter til å informere Gneis Buldring dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.
  • Gneis Buldring  fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
  • Jeg forplikter meg til å sette meg inn i buldrevettplakaten og instruksene som henger inne på klatresenteret.
  • Barn under 18 år må komme i følge med voksne. Barn som oppholder seg på senteret må til enhver tid være under den

  Buldrevett:

  • Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg.
  • IKKE OPPHOLD DEG I FALLSONEN.
  • Fallunderlaget er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller aktivitet.
  • Husk at ikke alle faller rett ned.
  • Prøv å lande med bøyde knær for å unngå skade.
  • Vi anbefaler kontrollert nedklatring.
  • Ved ulykke ring 113.

  Gneis Buldring  forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

   

4. Bruk av Appen 

4.1 Appen gir deg mulighet til å kjøpe drop in-tilgang til Gneis Klatring senteret, samt tegne månedsabonnement og klippekort for å benytte senteret.

4.2 Drop in-tilgang, månedsabonnement og klippekort kan kun kjøpes og benyttes av personer over 18 år. 

4.3 Du er ansvarlig for å sørge for at du har tilgang til et gyldig betalingsmiddel for å kjøpe tilgang til senteret via Appen.

 

5. Drop in, klippekort og medlemskap 

5.1 Drop in-tilgang, månedsabonnement og klippekort kan ikke refunderes, og du har ingen rett til å kreve erstatning for ubrukte tjenester. 

5.2 Månedsabonnement er et løpende abonnement hvor avgiften blir trukket fra kundens bankkort hver 30 dag. Abonnement har 30 dagers bindingstid.

5.3 klippekort er gyldig i 2 år, fra kjøpstidspunktet 

5.4 Drop in og enkeltklipp ergylding i 3 timer. 

5.5 Både klippekort, medlemskap og drop in er personlige og skal ikke deles med andre.

5.6 Vi forbeholder oss retten til å endre prisene for drop in-tilgang, månedsabonnement og klippekort uten forvarsel.

 

6. Appen funksjon

6.1 Vi gjør vårt beste for å sørge for at Appen fungerer så bra som mulig, men vi kan ikke garantere at Appen vil være feilfri hele tiden. Vi tar ikke ansvar for skader eller tap som følge av feil eller mangler i Appen.

6.2 Vi tar ikke ansvar for skader eller tap som følge av at du ikke har fått tilgang til Appen eller at Appen har vært utilgjengelig.

 

7. Personvern 

 Vi samler inn og behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Se vår personvernerklæring for mer informasjon på: https://gneisbuldring.no/policies/privacy-policy