Skip to content

Brukervilkår for buldresenteret

BURKERAVTALE 

Parter:

Dette burkeravtalen gjelder mellom brukeren og Gneis Buldring.

Formål:

Formålet med denne burkeravtalen er å definere vilkårene for brukerens bruk av senterets tjenester og fasiliteter, inkludert Gneis klatring-appen.

Ansvar:

Brukeren er selv ansvarlig for sin egen sikkerhet under klatringen, og skal følge instruksjonene og sikkerhetsrutinene som er satt av Senteret.

Aldersbegrensning:

Brukeren må være minst 18 år gammel for å bruke senteret uten følge av en forelder eller verge.

Forsikring:

Brukeren er ansvarlig for å ha en gyldig forsikring som dekker skader som kan oppstå under klatringen.

 Ansvarsfraskrivelse:

Brukerien er innforstått med at klatring på Gneis Buldring sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Gneis Buldring sitt lokale skjer på eget ansvar. Brukeren plikter til å informere Gneis Buldring dersom det oppdages feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.

Gneis Buldring AS fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret. 

Alle brukere av Gneis Buldring sine tjenester forplikter seg til å akseptere senteret sin ansvarserklæring. 

 

Ansvarserklæring:

 • Jeg er innforstått med at klatring på Gneis Buldring AS sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Rungne Buldr sitt lokale skjer på eget ansvar.
 • Jeg plikter til å informere Gneis Buldring AS dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.
 • Gneis Buldring AS fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.

Regler for bruk av senteret:

 • Jeg forplikter meg til å sette meg inn i buldrevettplakaten og instruksene som henger inne på klatresenteret.
 • Barn under 18 år må komme i følge med voksne. Barn som oppholder seg på senteret må til enhver tid være under den ansvarlige voksenes påsyn.

Buldrevett:

 • Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg.
 • IKKE OPPHOLD DEG I FALLSONEN.
 • Fallunderlaget er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller aktivitet.
 • Husk at ikke alle faller rett ned.
 • Prøv å lande med bøyde knær for å unngå skade.
 • Vi anbefaler kontrollert nedklatring.
 • Ved ulykke ring 113.

Gneis Buldring AS forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.